Privacy statement

FOR ENGLISH VERSION, please contact us.

NICE B.V.
The Nice Company / NICE Fruit Pops / NICE fruitijsjes / NICE Fruchteis
Weesperzijde 80G
1091 EJ Amsterdam
Tel: 020 670 84 79
KvK 57704538

Website: www.thenicecompany.nl
E-mail: contact@thenicecompany.nl

PRIVACY STATEMENT NICE B.V.

NICE B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met contact@thenicecompany.nl

Wie is NICE B.V.?
NICE B.V. is een besloten vennootschap en ons kantoor is gevestigd aan de Weesperzijde 80G te Amsterdam. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn wij ingeschreven onder nummer 57704538. Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens is NICE B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt NICE B.V. jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor NICE B.V. persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens NICE B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door NICE B.V. worden bewaard.

Financiële administratie

 • Doeleinde: Financiële administratie
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, NAW contactpersoon voor administratie en facturatie, factuuradres, BTW nummer, KVK nummer, bankgegevens (Naam bank/MAN/BIC)
 • Grondslag: Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Dienstverlening

 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
 • Gegevens: NAWTE-gegevens, leveringsadres, factuuradres, emailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer, KvK nummer, BTW-nummer, openingstijden, klantnummer.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Afhandelen klachten
 • Gegevens: NAWTE-gegevens, leveringsadres, factuuradres emailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer. BTW-nummer, klantnummer.
 • Doeleinde: Facturatie
 • Gegevens: NAWTE-gegevens, leveringsadres, factuuradres, emailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Verkoop producten

 • Doeleinde: verkoop van producten
 • Gegevens: NAWTE-gegevens, leveringsadres, factuuradres, emailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Afhandelen klachten
 • Gegevens: NAWTE-gegevens, bestelgegevens, gegevens die tijdens de bestelling gegenereerd worden.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Algemene bedrijfsvoering

 • Doeleinde:  CRM
 • Gegevens: NAWTE-gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, bestelgeschiedenis
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde:  Sollicitatie
 • Gegevens: NAWTE-gegevens, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn:   maximaal 7 jaar


Marketing

 • Doeleinde: Direct marketing
 • Gegevens: NAWTE-gegevens
 • Grondslag: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Nieuwsbrief
 • Gegevens: NAWTE-gegevens,
 • Grondslag: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Social media marketing
 • Gegevens; Surfgedrag, interesse in een product
 • Grondslag: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Website

 • Doeleinde: Website analytics
 • Gegevens: Surfgedrag
 • Grondslag: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Digitale dienstverlening

 • Doeleinde: Account aanbieden
 • Gegevens: Surfgedrag
 • Grondslag: Commercieel belang
 • Bewaartermijn:  maximaal 7 jaar

Beveiliging en fraude bestrijding

 • Doeleinde: Beveiliging van gegevens
 • Gegevens: NAWTE-gegevens, wachtwoorden, gebruikersaccounts, serverbackups
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Onderzoek en ontwikkeling

 • Doeleinde: Marktonderzoek
 • Gegevens: Gewoonten, Levensstijl
 • Grondslag: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
NICE B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij NICE B.V. over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en je die niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij NICE B.V.. Je kunt verzoeken dat NICE B.V. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om NICE B.V. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van NICE B.V. of een derde partij plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van NICE B.V. te verkrijgen. NICE B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat NICE B.V. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door NICE B.V.
Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@thenicecompany.nl NICE B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk beantwoorden in elk geval niet later dan één (1) maand nadat NICE B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien NICE B.V. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom hel verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat NICE B.V. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt NICE B.V. deze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van NICE B.V. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat.”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van NICE B.V. worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Voor meer informatie over onze cookies zie ons cookiebeleid.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop NICE B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar contact@thenicecompany.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop NICE B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar contact@thenicecompany.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

NICE B.V.
Weesperzijde 80G
1091 EJ Amsterdam
020 670 84 79

contact@thenicecompany.nl

www.thenicecompany.nl

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.